KONTAKT

Rambler Czech Republic s.r.o.

Jakutská 1201/13
100 00 Praha 10 - Vršovice
ICO: 07962550
DIC: CZ07962550

Jednatel společnosti

Bc. Petr Hriš
Telefon: 602 736 726
petr.hris@rambler.cz

Vedení výstavby

Vlastimil Patáč
stavba@rambler.cz

Finanční oddělení

Ing. Sabina Hrišová
sabina.hrisova@rambler.cz